Płatności

Sprzedawca najpóźniej w chwili doręczenia Produktu przekaże Klientowi rachunek lub fakturę VAT za sprzedane Produkty.

Klient w Zamówieniu każdorazowo dokonuje wyboru sposobu płatności, ze wskazanych poniżej:

  1. a) za pobraniem – przy odbiorze Produktu (tylko na terenie Polski),
  2. b) przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  3. c) PayPal – za pomocą przelewu internetowego

W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta.